oš ludina

Poduzetništvo u osnovnoj školi

Osnovna škola Ludina, u partnerstvu s osnovnom školom u finskom Kiiminkiju i Osnovnom školom Valašske Mezirici iz Češke nositelj je projekta KA 2 u sklopu kojeg je izrađeno novo kurikularno područje Poduzetništva osnovnoj školi, s primjenom u izvannastavnoj aktivnosti Mladi poduzetnik.
U sklopu projekta osmišljen je, uređen i tiskan udžbenik za poduzetništvo za učenike, priručnik za učitelje i online nastavne materijale. Ostvarena je i razmjena učenika s ukupno 99 učenika i 42 učitelja koji su u njoj sudjelovali.
Krajnji rezultat je osmišljen i izrađen poslovni plan za školski vrt, povezan s KA1 projektom ZUB, zajedno sa svim segmentima od izrade ideje, istraživanja i analize tržišta, marketinga, pronalaženja sponzora i donatora, pronalaženja tržišta, plasman proizvoda i sl. te odgajanja budućih poduzetnika i poduzetničkoga duha od najranijeg školskog uzrasta.
Kako je opće prihvaćeno stajalište da je znanje temelj uspješnoga gospodarstva i prosperiteta svake države, tako obrazovanje predstavlja važno područje zajedničke politike na razini EU-a. Stoga, radi usklađivanja nacionalne obrazovne politike s onom na europskoj razini i ostvarivanja zajedničke misije, bitno je omogućiti nositeljima toga procesa, učiteljima i obrazovnim ustanovama, upoznavanje, uspoređivanje i reformiranje sustava u kojima rade.