Gospodarenje otpadom Sisak: "Božićna drvca odložite pored kontejnera"

mradenovic

Sisak Portal Bianco Univerzalno

Iz Gospodarenja otpadom poručuju korisnicima da će unatoč trenutnoj situaciji sakupljati odbačena božićna drvca. Molimo korisnike koji žive u zgradama ili korisnike koji žive u kućama, a u blizini postoji „zeleni otok“ ili zajednički spremnik za miješani komunalni otpad da drvca odlažu pored istih.
Korisnike koji žive u kućama, a u blizini nemaju „zeleni otok“ ili spremnik za miješani komunalni otpad, molimo da budu strpljivi. Odvoz odbačenih božićnih drvca će se organizirati naknadno, te će o tome biti obaviješteni.
Ako pak imate građevinski otpad, šutu, cigle ili slično, odložite ih na neku zelenu ili javnu površinu te će se taj otpad također odvesti. Građevinski otpad nikako nemojte bacati u u spremnike!

najčitanije