Grad Sisak prodaje svoje stanove i kuće

imp

Zgrada Andrije Hebranga 15

Grad Sisak raspisao je Javni natječaj za prodaju gradskih stanova.

 

Na prodaju su stavljeni stanovi u Odranskoj ulici 6, Ulici Nine Marakovića 5, Andrije Hebranga 15 i Ulici Ivana Bakrana 5.
Grad Sisak prodaje kuću i dvorište u ulici Vuje Banjanina 2/6, kuću i pripadajuće zemljište u Lonji te kuću i dvorište u Sisku Ognjena Price 7/3.

 

Kupoprodajna cijena se plaća jednokratno ili u mjesečnim obrocima, na vrijeme ne dulje od 10 godina, uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 4 % godišnje.
U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini 10 % od kupoprodajne cijene stana. Kod obročnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac može izvršiti prijevremenu uplatu kupoprodajne cijene stana u cijelosti prije isteka roka određenog ugovorom o kupoprodaji, ali je dužan unaprijed podnijeti pisani zahtjev Gradu.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda počinje teći od 29. siječnja 2024. godine u 8,00 sati, a ponude trebaju biti zaprimljene do 13. veljače 2024. godine u 10,00 sati bez obzira na način dostave.

 

Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu :
GRAD SISAK , Rimska 26, 44000 Sisak, uz naznaku
„ PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU GRADSKIH STANOVA – NE OTVARAJ“ , preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska na adresi Marijana Cvetkovića 8.

 

Javno otvaranje ponuda biti će 13.veljače 2024. godine u 10,00 sati u prostorijama Grada Siska, Gajeva 2a na kojem mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici.

 

 

Više informacija o stanovima kao i uvjetima natječaja možete doznati OVDJE

 

 

 

 

Foto – Google Street View