Pravila i uvjeti oglašavanja

Oglasi za građanstvo su besplatni, i nisu namijenjeni komercijalnom oglašavanju.

Oglasi se predaju na hrvatskom jeziku.

Oglasi se predaju u odgovarajuće kategorije.

Registracijom na Sisak portal korisnik prihvaća pravila i uvjete oglašavanja.

Svi oglasi, objave i poruke isključiva su odgovornost korisnika koji ih je objavio.

Sisak portal ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nanesenu trećoj strani objavom nekog oglasa -odgovornost je isključivo na korisniku koji je isti objavio.

Zabranjeno je oglašavanje sadržaja koji na bilo koji način vrijeđa na rasnoj,vjerskoj,spolnoj,nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi ostale korisnike i posjetitelje Sisak portala .

Zabranjeno je objavljivanje pornografskih ili drugih uvrijedljivih materijala,poruka ,slika i sl.

Zabranjeno je oglašavanje oglasa o kreditnim poslovima.

Nije dopušteno oglašavati robu koja je ukradena ili je sumnjiva porijekla.

Nije dopušteno oglašavati materijale koji krše autorska ili intelektualna prava vlasnika.

Nije dozvoljeno objavljivanje linkova, banera, web domena i logotipa u oglasu,

Korisnik koji svojim objavama nanese štetu Sisak portalu obavezuje se istu nadoknaditi

Sisak portal polaže sva prava na sve vlastite sadržaje -tekstualne,grafičke,bazu podataka,autorska prava

Sisak portal zadržava pravo brisanja pojedinih oglasa bez najave ukoliko korisnik ne poštuje navedena pravila oglašavanja.

Zabranjeno je oglašavanje konkurencijskih portala na Sisak portalu .

Zabranjeno je djelomično ili potpuno kopirati bilo koji sadržaj Sisak portala

Podaci koje korisnik unese prilikom registracije mogu biti korišteni samo kako bi upotpunili vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom te u svrhu obavještavanja korisnika o aktivnostima i proizvodima Sisak portala.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne i ispravne podatke i informacije potrebne za registraciju. U suprotnome,smatrat će se da korisnik krši opća pravila i uvjete korištenja te mu se može bez prethodnog objašnjenja i najave uskratiti korištenje oglasnika.

Zakonom o zabrani neregistrirane djelatnosti određeno je da korisnik uz osnovne podatke treba i navesti:
za pravne osobe:ime tvrtke,sjedište, OIB,ime i prezime odgovorne osobe
Za fizičke osobe potrebno je navesti:ime i prezime naručitelja oglasa,OIB,te prebivalište,odnosno boravište

Sisak portal zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama Sisak portal može obavijestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na portalu. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na Sisak portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.