U tijeku trodnevna edukacija „Aktiviraj zajednicu“ u okviru projekta „Školontiranje“

mradenovic

U prostorijama PRONI Centra za socijalno podučavanje u tijeku je edukacija „Aktiviraj zajednicu“, namijenjena  članovima školskih volonterskih klubova, koordinatorima i organizacijama civilnog društva iz Sisačko – moslavačke županije. Kroz projekt „Školontiranje“ uključeno je 10 školskih volonterskih klubova, a projekt se provodi, osim u Sisačko – moslavačkoj županiji i u Vukovarsko – srijemskoj županiji. U ovaj projekt je uključeno 280 mladih, oko 50 roditelja te po dva ili više školska koordinatora školskih volonterskih klubova. Na trodnevnoj edukaciji bit će 25 sudionika iz Gline, Petrinje, Siska i Ludine.

Školski volonterski klubovi imaju širok raspon svojih aktivnosti. Prema riječima trenerice/mentorice i voditeljice Odjela za obrazovanje Irene Mikulić

„Svaki školski volonterski klub, na početku projekta izradio je svoj plan i program. Nastoje da taj dio bude dio izvannastavnih aktivnosti u školskom kurikulumu. Različite su sfere u koje zalaze volonterski klubovi – od humanitarnog rada, gdje rade na prikupljanju nekih predmeta ili donacija, rada na različtim manifestacijama pa taj novac dalje usmjeravaju za djecu ili pomoć starijima. Imaju i cijele socijalne programe gdje odlaze u staračke domove ili skupinama ljudi koji su u potrebi te im nastoje poboljšati kvalitetu života. Neki klubovi rade i ekološke akcije, odabiru lokacije kojima bi trebala obnova ili uređenja, a koriste cijeloj zajednici…“

Bitno je istaknuti kako članovi volonterskih klubova, kroz rad za zajednicu, istovremeno rade i na sebi. Savladavaju socijalne vještine, uče komunikaciju s ljudima koji su različite dobi ili različitog statusa od njih. U poziciji su da sami planiraju aktivnosti, financije,  organiziraju resurse za potrebe zajednice. Ovako jačaju svoje samopouzdanje, traže svoju ulogu u doprinosi školi i zajednici.

„Ova edukacija kruna je svih izobrazbi koje smo do sada proveli. Svi  akteri sada će se spojiti. U jednom trenutku, mladi ljudi koji imaju znanja, vještine i naviku volontiranja, izlaze iz škole ili dođu školski praznici. Ako je riječ o manjim ili ruralnim sredinama, mladi za vrijeme praznika  obično nemaju kvalitetne sadržaje gdje bi mogli svoje slobodno vrijeme provoditi kako su navikli. S druge strane, organizacije civilnog društva traže mladi kadar. Pokušat ćemo osmisliti i način da, kada učenici izađu iz škola, u organizacijama ostanu i postanu članovi.  Kroz ovu edukaciju, osmislit će se barem tri plana aktivnosti u zajednici koje će primarno biti orijentirani na vrijeme školskih praznika“, kaže Sanja Vuković-Čović, direktorica PRONI Centra za socijalno podučavanje.

Projekt „Školontiranje“, u partnerstvu s odgojno – obrazovnim ustanovama – Ekonomskom školom Vukovar, Osnovnom školom Nikole Andrića iz Vukovara te Tehničkom školom Sisak te organizacijom civilnog društva – Volonterski centar Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Projekt „Školontiranje“ ukupne je vrijednosti 1.134.356, 84 kn, a  sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sa 911.652, 93 kn.

Više o samom projektu možete pročitati ovdje.

 

najčitanije