Što su Savjeti mladih

ibb

U utorak, 2. listopada s početkom u 10 sati, u Gradskoj vijećnici u Sisku održat će se forum rasprava ”Što su Savjeti mladih” projekta ”Politike mladih” kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Kako je cilj projekta promovirati važnost aktivnog sudjelovanje mladih u društvenim procesima u gradu Sisku, želja je navedenom aktivnošću upoznati ciljane sudionike s važnošću sudjelovanja u radu Savjeta mladih Grada Siska te ih potaknuti na aktivan angažman u tome.

Isto tako, osim upoznavanja sudionika s pravima i dužnostima članova i zamjenika Savjeta mladih, bit će predstavljen dosadašnji angažman članova Savjeta mladih te će se raspravljati o prijedlozima djelovanja Savjeta mladih u izradi i provedbi Gradskog programa za mlade Grada Siska.

Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji članova Savjeta mladih na sudjelovanje u ovoj forum raspravi. Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Siska i njihove zamjenike ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Program:

10:00 – 10:15 – Pozdravni govor i predstavljanje programa aktivnosti.

10:15 – 10:25 – Predstavljanje Gradskog programa za mlade grada Siska za razdoblje
2015-2017; prava i obveza Savjeta mladih Grada Siska.

11:00 – 11:15 – Izlaganja članova Savjeta mladih; iskustva i prilike.

10:25 – 11:00 – Što su Savjeti mladih, kako sudjelovati, što očekivati.; Rasprava.

11:15 – 11: 35 – Predstavljanje natječaja za prijavu članova i zamjenika za mjesta u
novome sazivu Savjeta mladih Grada Siska za razdoblje 2018.-2021.;
instrukcije vezane iz prijavu na natječaj.

11:35 – Dodatna pitanja sudionika.

najčitanije