Statičari do sad pregledali 37 077 objekata u županiji

nn

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 17. travnja 2021.)

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 749
Pregledano objekata: 37 077

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 142
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 650
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 398
Uporabljivo – bez oštećenja: 694
Uporabljivo bez ograničenja: 7 208
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 573

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije