U županiji preko dvije tisuće objekata još čeka na prvi pregled

nn

251020211635198484.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji

(podaci na dan 28. lipnja 2021.)

BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 851
Pregledano objekata: 37 843
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 236
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 716
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 515
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 298
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 961

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije