U županiji još uvijek traje pregled objekata oštećenih u potresu

imp

251020211635198431.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 1. srpnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 856
Pregledano objekata: 37 848
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 238
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 715
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 517
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 296
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 965

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije