U županiji još uvijek traje pregled u potresu oštećenih objekta

imp

251020211635198706.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 14. lipnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 818
Pregledano objekata: 37 809

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 228
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 714
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 504
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 297
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 949

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije