Projekt "Lokalni rad s mladima: Hrvatska u europskom kontekstu“ predstavljen u Sisku

nn

251020211635197199.jpeg

U Sisku je jučer predstavljen najveći europski projekt u području rada s mladima – projekt pod nazivom “Lokalni rad s mladima: Hrvatska u europskom kontekstu“.

Dosad su u Hrvatskoj provedena dva ciklusa aktivnosti ovog projekta, koje su koordinirali Agencija za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima.

20210927_121322

Jedan od ključnih rezultata projekta je Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini, a u njega se dosad uključilo 28 jedinica lokalne samouprave. Jedno od velikih postignuća projekta je povezivanje Povelje o radu s mladima na lokalnoj razini s certifikatom Gradova za mlade. Priznavanje načela Povelje jedan je od preduvjeta prijave kandidature za certifikat, a Povelju su prepoznali i drugi gradovi pa u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo više od 90 hrvatskih gradova potpisnika Povelje.

„Mladi su pokretači promjena, a toga moraju biti svjesni i donosioci odluka u politikama za mlade otvarajući im prostor za sudjelovanje“, istaknula je ovom prilikom državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić.

„Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju možda najizravniju ulogu u ostvarenju ciljeva i provođenju aktivnosti za dobrobit mladih. One su te koje mlade stavljaju u pozicije ključnih partnera. Većina hrvatskih gradova su potpisnici Europske povelje o radu s mladima, koje ih financijski ne opterećuju, a zanimljivo je vidjeti kako su gradovi osviješteni u tom smjeru jer, budimo realni, koliko ulažemo na lokalnoj i nacionalnoj razini u mlade ljude, toliko ćemo od mladih dobiti u povratu”, rekla je Josić i pozvala jedinice lokalne zajednice da podrže mlade te da u suradnji s mladima i organizacijama mladih i za mlade djeluju na razvoju kvalitetnog rada s mladima.

20210927_120745

“Na lokalnim i regionalnim jedinicama je odluka koliko će se uložiti u mlade ljude, a koliko ćemo dobiti povrata od njih. Najvažnije je kakvu ćemo im kvalitetu života osigurati u njihovim životnim sredinama jer o tome ovisi i zašto mladi napuštaju svoje lokalne jedinice. Zbog toga ih treba čuti kad govore o svojim interesima i potrebama kako bi se mogli kreirati programi i sadržaji usmjereni prema mladima. Svaki grad, a pogotovo gradovi u Sisačko-moslavačkoj županiji, pa tako i Sisak, u zadnje dvije godine su se suočili s dvije krize -jedna je uzrokovana virusom, a druga snažnim potresom. Mladi su i tom preriodu izgubli dio koji je vrlo bitan u njihovom razvoju i odrastanju. Ja moram priznati da kad sam ja odrastala u ovom gradu, bilo je puno više sadržaja kojih sada možda i nema u tolikoj mjeri i to je svakako prostor gdje se može uložiti, a to je sve na lokalnoj zajednici kako će iskoristiti kapacitete i usmjeriti ih prema mladim ljudima”, rekla je državna tajnica Josić.

Na konferenciji su predstavljene i aktivnosti i rezultati projekta te primjeri dobre prakse jedinica lokalne samouprave u području rada s mladima, ali i predstavnika drugih organizacija koje svojim projektima i djelovanjem koristeći dostupna europska sredstva unaprjeđuju živote lokalnih mladih, ali i zajednice u cjelini.

“U tome nam pomaže jedan europski dokument koji je izrađen u sklopu tog projekta, a zove se Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini. Drago nam je da je 28 hrvatskih lokalnih jedinica tome pristupilo vrlo ozbiljno, bilo da su radile svoje strateške planove ili su financiranje nekih projekata uključile u svoje lokalne proračune ili su pak osnivale klubove, savjete i vijeća mladih i drugo. Kroz prva dva ciklusa projekta inicijativa je narasla, tako da je osnovana i udruga gradova koja je krenula u nacionalni projekt. Također, Agencija će se u tom projektu koji promiče, zauzeti za povlačenje novca iz Europske unije kako bi mladima omogućila mobilnost u inozemstvu te stručnu praksu i volontiranje u inozemstvu kako bi se na taj način osposobili za neke nove vještine, čime bi bili konkurentniji za zapošljavanje u Hrvatskoj i Europi”, rekla je ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije Antonija Gladović, dodavši da je najavljen i novi ciklus nacionalnih aktivnosti kroz koje će se gradovima pružati individualna podrška u unaprjeđenju sustava rada s mladima.

Europe Goes Local trenutačno je najveći europski projekt u području rada s mladima, a okuplja nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u strateško partnerstvo.

najčitanije