Predstavljeni moduli ePlanovi i ePlanovi editor Informacijskog sustava prostornoga uređenja ISPU

imp

4.4.2023.ispu.zagreb.2

U utorak, 4.travnja, u Zagrebu je održana konferencija za medije i stručni seminar u sklopu projekta „Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli“, na kojem su između ostaloga predstavljeni moduli ePlanovi i ePlanovi editor ISPU sustava te natječaj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezan uz planove nove generacije.

 

Nedavno je takav seminar održan u Rijeci i Osijeku, a prije toga u Varaždinu i Splitu.

 

Na seminaru u Zagrebu prisustvovali su predstavnici Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na početku seminara prisutnima se obratio načelnik Sektora za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine, Alen Grabar, koji je tom prigodom istaknuo kako je cilj projekta administrativno rasteretiti građane te postići veću učinkovitost i ekonomičnost u radu javne uprave. Podsjetio je kako je njegov razvoj krenuo 2013. godine, a građani danas preko ISPU-a mogu predati zahtjeve za ishođenje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole. Isto tako, imaju mogućnost jednostavno pratiti promjene u prostornim planovima, izdanim dozvolama i vrijednostima nekretnina te pristupiti bazi podataka o energetskim certifikatima.

 

Nakon toga, mr.sc. Jelena Zrinski Berger, načelnica Sektora za EU projekte digitalizacije, koja je govorila o javnom pozivu Ministarstva kojim bi se u potpunosti financirala izrada prostornih planova uređenja „nove generacije“. „Svrha poziva je potaknuti izradu prostornih planova nove generacije – sukladno Zakonu o prostornom uređenju te olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga, smanjenje opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima“, poručila je Zrinski Berger.

O novim elektroničkim uslugama sustava ePlanovi i ePlanovi Editorgovorila je načelnica Sektora za prostorna istraživanja, održivi razvoj i praćenje stanja u prostoru, Sunčana Habrun. Usluga ePlanovi Editor će se koristiti za izradu prostornih planova nove generacije, a riječ je o web-GIS rješenju koje će besplatno moći koristiti stručni izrađivači prostornih planova koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja. Na raspolaganju će im biti alati koji omogućavaju jednostavno i topološki uredno crtanje te jednoznačno povezivanje grafičkih i tekstualnih dijelova prostornih planova. Kroz ovaj modul svi prostorni planovi u Republici Hrvatskoj bit će izrađeni i prikazani na standardiziran način.

 

ePlanovi Editor povezan je s modulom ePlanovi, komplemetarnim modulom namijenjenim nositeljima izrade prostornih planova za elektroničko vođenje procedure izrade i donošenja prostornih planova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, čime će se osigurati slijednost postupka te olakšati i ubrzati publiciranje prostornih planova u izradi i na snazi na geoportalu ISPU-a i u svim modulima gdje je to potrebno, primjerice tijekom postupka izdavanja dozvola.

 

ISPU projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 111 milijuna kuna (14.732.231 EUR) te sredstvima NPOO-a u iznosu od 180 milijuna kuna (23.890.105 EUR).

 

Geoportal ISPU dostupan je na poveznici: https://ispu.mgipu.hr/

najčitanije