Još 2680 objekata u županiji čeka prvi pregled

nn

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 10. travnja 2021.)

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 662
Pregledano objekata: 36 982

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 410
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 136
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 641
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 386
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 203
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 511

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije