4 635 neuporabljivih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji

nn

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 5. lipnja 2021.)

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 793
Pregledano objekata: 37 768

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 414
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 221
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 712
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 492
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 295
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 930

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije