Pregled statičara i dalje čeka gotovo 2000 oštećenih objekata

imp

251020211635197268.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 24. rujna 2021. (8:00))

Prijave: 40 089
Pregledano objekata: 38 094
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 423
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 285
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 758
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 557
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 305
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 17 062

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije