Još 2 375 objekata u županiji čeka prvi pregled

nn

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 24. travnja 2021.)

1. BROJ OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA

Prijave: 39 754
Pregledano objekata: 37 379

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 412
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 180
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 670
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 429
Uporabljivo – bez oštećenja: 695
Uporabljivo bez ograničenja: 7 265
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 728

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije