Prvi pregled čeka još 2000 oštećenih objekata

imp

251020211635198133.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 23. srpnja 2021. (8:00))

Prijave: 39 902
Pregledano objekata: 37 901
Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 413
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 252
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 716
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 523
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 297
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 16 996

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije