Gotovo dvije tisuće oštećenih objekata još uvijek čeka pregled statičara

imp

251020211635197847.jpeg

Potres u Sisačko-moslavačkoj županiji
(podaci na dan 13. kolovoza 2021. (8:00))

Prijave: 39 870
Pregledano objekata: 37 955

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja: 416
Neuporabljivo zbog oštećenja: 4 261
Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled: 3 729
Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije: 4 530
Uporabljivo – bez oštećenja: 704
Uporabljivo bez ograničenja: 7 296
Uporabljivo s preporukom o postupanju: 17 015

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

najčitanije