PRONI nastavlja s anketama za mlade

pm

261020211635283426.jpeg

U okviru projekta ”Aktivni za zajednicu”, koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+ Ključna aktivnost 3, te projekta ”A-LA” (A lokalni aktivizam?) financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a koje provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje, nastavlja se s provedbom „Istraživanja o potrebama mladih“, započetog krajem studenog 2014 godine.
Istraživanje se provodi u okviru projekta Grada Siska ”Gradski program za mlade Sisak”, koji je financiran kroz natječaj za izradu Lokalnih programa za mlade, Ministarstva socijalne politike i mladih, te kojeg Grad Sisak provodi u partnerstvu sa Koordinacijom udruga mladih Siska.
Ovim putem iz Info centra za mlade Sisak pozivaju sve mlade u dobi od 19 i 30 godina starosti da izdvoje nekoliko minuta za ispunjavanje ove kratke ankete, čime bi im pomogli u istraživanju i u konačnici s prikupljanjem podataka o potrebama mladih na razini grada Siska.
Istraživanje se nastavlja do kraja mjeseca veljače.
Anketu možete ispuniti klikom na: http://administracija480.polldaddy.com/s/%E2%80%9Edru%C5%A1tveni-polo%C5%BEaj-mladih-va%C5%BEnost-aktivnog-sudjelovanja-mladih-u-dru%C5%A1tvenim-procesima-u-gradu-sisk

najčitanije