Novi Zakon o obnovi na javnom savjetovanju

imp

Obnova

U javno savjetovanje pušten je prijedlog novog Zakona o obnovi. Prijedlog Zakona dostupan je na mrežnim stranicama portala eSavjetovanja, a zainteresirana i stručna javnost u raspravu se može uključiti do 1. veljače ove godine.

 

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je kako očekuje donošenje zakona po hitnoj proceduri, te da zakon bude najkasnije 15. veljače raspravljen u Hrvatskome saboru, a onda i usvojen.

 

Glavne promjene koje će se postići novim Zakonom su reorganizacija institucionalnog okvira obnove na način da će se Središnji državni ured i Fond za obnovu pripojiti Ministarstvu čime će se postići standardizacija postupanja, izbjeći će se dugotrajna razmjena dokumentacije i ključna tijela za obnovu će u okviru jednog upravljanja djelovati potpuno jedinstveno.

 

Novim Zakonom administrativno će se rasteretiti proces, što će pojednostaviti postupanje, kako građanima, tako i svima koji provode obnovu. Smanjit će se broj sudionika na način da će tehničko-financijsku kontrolu provoditi operativni koordinator i projektant, ukida se elaborat za uklanjanje za obiteljske kuće, ukida se izrada elaborata postojećeg stanja za konstrukcijsku obnovu kuća.
Vrlo je važno istaknuti i novi pristup samoobnovi, napominju iz resornog Ministarstva. Građanima će se cijeli iznos, potreban za obnovu odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće, uplaćivati unaprijed odnosno prije početka radova.

 

Uređuje se i pitanje dokazivanja vlasništva u slučajevima u kojima se podaci iz zemljišnih knjiga ne podudaraju sa stvarnim stanjem ili zemljišna knjiga ne postoji.

 

Pojednostavljuje se i obnova objekata koji su u zoni kulturnog dobra, olakšava se dokazivanje vlasništva, a ukida se i izvješće o obavljenoj kontroli revidenta za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade na projekt za uklanjanje zgrade.

 

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, a u proces obnove uključuje se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama davanjem ovlasti za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj.

 

Također se uvodi davanje novčane pomoći građanima za uklanjanje svih uništenih zgrada, uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade, te novčane pomoći za troškove izrade projekta, a uređuje se i pitanje postupanja s djelomično uklonjenim zgradama.

 

Omogućuje se gradnja zamjenske obiteljske kuće kada se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i drugih geoloških promjena koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla.

 

Omogućuje se i stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće, a poboljšava se i provedba privremenog stambenog zbrinjavanja dobavom montažnih energetski učinkovitih kuća.

 

 

 

Učinkovitija javna nabava

 

Učinkovitija i prikladnija trebala bi biti javna nabava koja bi se provodila po geografskim cjelinama i blokovskim rješenjima, a skraćuju se i rokovi za izradu projektne dokumentacije i njezinu reviziju.

 

Pitanje određivanja najviših cijena usluga i radova utvrđivat će tijela koja će odlukom odrediti Vlada, uz objavu na mrežnoj stanici Ministarstva, a radi veće transparentnosti i vidljivosti procesa obnove izradit će se cjelovita interaktivna mrežna GIS – aplikacija cijeloga područja obuhvaćenog potresom.
Provedba zakona financirala bi se sredstvima državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske županije, te sredstvima iz drugih izvora pribavljenima sukladno posebnim propisima i drugim oblicima financiranja.

 

Pozivamo stručnu i zainteresiranu javnost da se uključi u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja davanjem argumentiranih primjedbi i mišljenja na prijedlog novog Zakona o obnovi.

 

Prijedlog zakona dostupan je na niže navedenom linku:

Nacrt prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s konačnim prijedlogom zakona.
Obrazac prethodne procjene za Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

najčitanije