Radio te sluša o mogućem zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Čerkezovcu

imp

261020211635230269.jpeg

Hoće li bivša vojarna Čerkezovac, nedaleko Dvora biti mjesto na kojem će biti odlagalište radioaktivnog otpada znat će se u ponedjeljak, 30.rujna, kada će se u Ljubljani održati sastanak resornih ministara Hrvatske i Slovenije.
Hrvatska ima dužnost polovicu svog otpada iz nuklearke Krško preuzeti najkasnije 2023.godine, dok će visokoradioaktivni otpad ostati i elektrani do kraja njenog rada 2043.godine.
Slovenija već duže vrijeme razvija rješenje trajnog odlagališta na slovenskoj lokaciji Vrbina, dok je Hrvatska tek u studenom prošle godine donijela Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, kojim se Trgovska gora kod Dvora na Uni, odnosno lokacija Čerkezovac, predviđa kao najizglednija lokacija za privremeno skladište nisko i srednjeradioaktivnog otpada.
Čerkezovac je, podsjetimo, prema prostornom planu RH jedina lokacija za takvo odlagalište, nakon što su političkim lobiranjem iz njega izbrisane lokacije na Papuku, Psunju i Moslavačkoj gori.
Emisiju na frekvencijama Radio Siska možete poslušati od 15 sati.

najčitanije