Zrinska gora - regionalni park?

nn

Zaštita Zrinske gore kao vrijednog prirodnog krajobraza bogatog florom i faunom je vrlo bitna – jedan je od zaključaka radnog sastanka župana Sisačko-moslavačke županije Ive Žinića i predstavnika općina Dvor i Donji Kukuruzari.

Sastanak je održan upravo na temu pokretanja postupka zaštite Zrinske gore.
“Zrinska gora koja se proteže između više jedinica lokalne samouprave, s juga Hrvatske Kostajnice i Dvora, zapadno Gline i Gvozda, sjeverno Petrinje i istočno Donjih Kukuruzara, svakako je bitna za njihov razvoj. Razgovori oko zaštite Zrinske gore vode se već duže vrijeme, od 2010. intenzivnije. Po sadašnjim istraživanjima ima preko 30 000 hektara područja koje bi trebalo zašttiti”, rekao je župan, dodavši da postupak zaštite nije nimalo jednostavan, već je potreban čitav niz preliminarnih sastanaka i studija geodetskih podloga.

No, određeni zaključak je ipak donesen.
“Došli smo do zaključka da bi se išlo na povezivanje užeg područja, ne cijelog područja Zrinske gore. Ona područja koja su zaštićena kroz „Naturu 2000“ omogućavaju povezivanje zaštite i obala rijeke Une i područja Zrinske gore. Došli smo i do zaključka da bi najbolje bilo da ovo područje bude regionalni park jer su u regionalnom parku dozvoljene i gospodarske i druge aktivnosti i zahvati koji ne ugrožavaju bitna obilježja i ulogu samog parka. Pokrenut ćemo postupak izrade određenih studija preko našeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u suradnji s našom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, koja će imati zadaću pokrenuti cijeli taj postupak,“ zaključio je župan.

najčitanije