Raspisani lokalni izbori - prvi krug 16. svibnja

nn

Vlada je donijela odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada je donijela odluku i o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Izbori su 16. svibnja, a gdje bude potrebno, drugi krug će se održati 30. svibnja.

Dva zamjenika župana biraju se zajedno sa županom u županijama koje imaju više od 250.000 stanovnika, a jedan zamjenik župana bira se u županijama koje imaju do 250.000 stanovnika.

Kad je riječ o zamjenicima gradonačelnika, dva zamjenika gradonačelnika biraju se zajedno s gradonačelnikom u gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika, a jedan zamjenik gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika, bira se zajedno u gradovima i općinama koje imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije. Bez zamjenika biraju se gradonačelnik i općinski načelnik u gradovima i općinama koje imaju do 10.000 stanovnika.

Raspisani su i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda u jedinicama u kojima pripadnici neke nacionalne manjine čine većinu stanovništva, kako slijedi:

 

1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

– za zamjenika župana – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Grad Glina

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Grad Hrvatska Kostajnica

– za zamjenika gradonačelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Općina Donji Kukuruzari

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Općina Dvor

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

 

Općina Gvozd

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika hrvatskog naroda

 

Općina Hrvatska Dubica

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Općina Majur

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Općina Sunja

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 

Općina Topusko

– za zamjenika općinskog načelnika – iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

najčitanije