Novi ugovori za financiranje razvoja i unaprijeđenje psihosocijalne podrške u SMŽ

mradenovic

“Malim koracima do velikih promjena“ i „Tko u čuda vjeruje, taj čuda stvara“ nazivi su programa i projekta za koje je Ugovore o dodjeli financijskih sredstava predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Dijana Smajo  9. i 15. srpnja 2020.godine, potpisala s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Program „Malim koracima do velikih promjena“ odnosi se na trogodišnju provedbu psihosocijalne podrške u Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i traje do lipnja 2023. godine, a financira se u godišnjem iznosu od 230.000,00 kn iz programa Ministarstva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“.

Realizacija ovog programa omogućuje kontinuitet UOSI SMŽ u daljnjem pružanju psihosocijalne podrške djeci i mladima s razvojnim teškoćama i invaliditetom iz svih dijelova Sisačko-moslavačke županije s nastavkom pružanja usluga radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku, terapije senzorne integracije u Sobi čuda u Sisku, grupne i individualne psihosocijalne podrške za roditelje djece s teškoćama u razvoju i odrasle članove s invaliditetom, a tijekom prve godine programa održat će se i deset radionica za roditelje i stručni tim pod zajedničkim nazivom „Sudjelovanje i motiviranost za aktivnosti dnevnog življenja kroz radnu terapiju“ koje će od jeseni provoditi  Udruga aRTisINCludum kroz program „start SMART“ uz stručno vođenje Saše Radić, bacc. therap. occup. U planu je i dalje druženje članova Udruge, roditelja i zaposlenika kroz godišnje susrete, održavanje različitih edukativnih tribina, događaja i edukacija povodom obilježavanja značajnih datuma za osobe s invaliditetom, a kroz ovoj program u sklopu rane intervencije, novoupisanim članovima u suradnji s centrom Coralina i Majom Bonačić, magistrom psihologije bit će dostupan određen broj dijagnostičkih procjena o trošku udruge.

Osim Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  koji financira ovaj program slijedeće tri godine, podršku u njegovoj realizaciji dali su i partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Petrinje, gradovi Sisak i Petrinja te Sisačko-moslavačka županija.

Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom.

stručni tim

Provedbom programa uspostavit će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima, osobama s invaliditetom , usluga savjetovanja i pomaganja, te godišnji program događanja u zajednici s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Po okončanju provedbe, djeca s teškoćama u razvoju, roditelji i osobe s invaliditetom obuhvaćene projektom biti će bolje integrirane u lokalnu zajednicu, a stručnjaci ključnih dionika lokalne zajednice će steći znanja koja će unaprijediti kvalitetu njihova rada s osobama s invaliditetom.

Konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe programa jačati će se lokalna zajednica.

Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti,  deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja  integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

„Tko u čuda vjeruje, taj čuda stvara!“ naziv je projekta kojeg je UOSI SMŽ prijavila na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu financiranja Ministarstva kroz jednokratne financijske podrške za 2020. godinu. Vrijednost projekta je 40.000,00 kn, a osim na pokrivanje dijela plaća stručnog tima poboljšat će se i izravan terapijski rad u kabinetima u Petrinji i Sisku kroz kupnju novog i dodatnog didaktičkog materijala i opreme za rad Maloj kući u Petrinji  i Sobi čuda u Sisku.

najčitanije