Nova vozila za županijski Zavod za hitnu medicinu

imp

261020211635286848.jpeg

Devet novih vozila, tri za hitnu pomoć i šest za sanitetski prijevoz, dobio je županijski Zavod za hitnu medicinu.
“Uprava ova služba saniteta je značajna zato što naša vozila godišnje prijeđu 1,6 milijuna km. Zadnja vozila smo dobili 2012. i prešli su do sada dobar dio kilometara i uskoro ćemo ih morati otpisati. Naša je obveza da osim edukacije radnika obnavljamo i vozni park.” – kazao je to ravantelj Zavoda dr. Mesud Peco, dodajući da je obnavljanje voznog parka bitno kako bi se zadržao sadašnji stupanj pružanja usluga.

Dok je uručivao ključeve dožupan Vahovec je istaknuo kako je uručivanje novih vozila jedan od pokazatelja da je ova ustanova postala respektabilna ne samo na području naše županije, nego i na području cijele Hrvatske.
Ukupna vrijednost vozila je 2 milijuna 550 tisuća kuna, a sredstva su osigurana dijelom iz žuapnijske blagaje a dijelom iz decentraliziranih sredstava.

Zavod ima 206 zaposlenika, od toga 35 liječnika, 93 medicinske sestre/tehničara, 72 vozača i pet djelatnika uprave.
Prema statističkim podacima veliki dio usluga Zavoda za hitnu medicinu još uvijek su ambulantne naravi, točnije riječ je o ne-hitnim slučajevima. U prvih devet mjeseci ove godine Zavod je obavio 12 227 intervencija na terenu i 29 125 pregleda u ambulantama zavoda. Taj broj pokazuje kako taj veliki broj ne-hitnih slučajeva opterećuje rad Zavoda.

najčitanije