300.000 kuna Županije za rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga u županiji

nn

Na osnivanje Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije čekalo se preko 15 godina, no prije nekoliko mjeseci je ona napokon osnovana i za sad broji preko 30 članica, a uz 300 tisuća kuna financijske pomoći Županije, Zajednica će moći financirati kulturno umjetničke udruge u njihovim aktivnostima.
“Sredstva će biti namijenjena za organiziranje određenih manifestacija i promicanje kulture u našem gradu, za određena natjecanja, odlazak naših udruga na međunarodne smotre, gdje ćemo financirati i druge programe i projekte”, rekao je župan Ivo Žinić na današnjem potpisivanju ugovora o sufinanciranju, naglasivši da ta sredstva nisu jedini način na koji Županija sudjeluje u radu kulturno-umjetničkih udruga na našem području.
“Osim ovih sredstava znate da mi kao Županija svake godine raspisujemo natječaj i ovih dana je i objavljena lista oko financiranja programa i projekata iz kulture i odabrano je ukupno 213 programa koje ćemo financirati u ovoj godini u iznosu od 1,4 milijuna kuna. Također, ako još pribrojimo i sredstva za naš projekt iz područja kulture, a to je Baština Zrinski – budućnost Banovine, u koji je uključeno gotovo 5 milijuna kuna, onda vidite da ćemo ove godine kroz proračun i određene projekte, u razne kulturne programe i projekte, uložiti preko 10 milijuna kuna”, rekao je župan, dodavši da je to tri do četiri puta više nego u dosadašnjim godinama.

Zadovoljstvo postojanjem Zajednice, ali i potpisanim ugovorom, izrazila je i predsjednica Zajednice, Gordana Šegović, koja je istaknula da je naša županija doista prebogata kulturnim nasljeđem.
“Mislim da jedna ovakva zajednica može upravo pridonijeti napretku, razvitku, popularizaciji, ali i ravnopravnosti zastupanja svih kulturnih aktivnosti naše županije. Pred nama je zaista velik izazov i posao i nakon održane Osnivačke skupštine će sad sigurno uslijediti izrada određenih kriterija i pokušaj da cijelu županiju pokrijemo, detektiramo sve potrebe i vidimo koje su nam prednosti, a koji su nam nedostatci i da evo pod ovim zajedničkim nazivnikom Zajednice kulturno-umjetničkih udruga, a pod okriljem Hrvatskog sabora kulture, učinimo sve najbolje u kulturnim djelatnostima naše županije”, rekla je Šegović.

A prvi veliki izazov za Zajednicu kulturno-umjetničkih udruga bit će prvo održavanje Državne smotre izvornog folklora u našoj županiji.

najčitanije