Počinju prijave za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu zgrada

Pukotina

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uputio je javni poziv upraviteljima višestambenih, stambeno-poslovni i poslovnih zgrada, koje su nakon potresa dobile oznake U1 i U2, za prijavljivanje na organiziranu nekonstrukcijsku obnovu.

 

Ovom obnovom obuhvaća se popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca, parapeta, balkonskih ogradnih zidova; popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba zabatnih zidova na tavanima i potkrovljima; djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih zidova; popravak krovišta; zamjena dijela pokrova te zamjena od azbestno cementnih ploča; popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima; popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, prodora, izolacije te popravak dizala, stubišta i ostale slične mjere.

 

Više detalja o pozivu dostupno je na poveznici.

najčitanije