Svako dijete zaslužuje zdrav život

imp

261020211635278260.jpeg

„Sisačko šareno ljeto“ je projekt koji u pet tjedana nudi program za sisačke predškole koji pohađaju vrtić, koji ne pohađaju vrtić i predškolce Rome (koji su zbog siromaštva i socijane isključenosti u najtežem socijalnom položaju radi čega nemaju jednake šanse kao njihovi vršnjaci).
Projekt polako ulazi u završnicu a danas, 29.lipnja, počinje četvrti tjedan posvećen zdravom životu.
29.lipnja (od 17 do 20 sati) – Dječji vrtić Sisak Novi – edukativne kreativne radionice o zdravom životu: Vodene priče; Što se kuha; Gdje ljudi žive; istraživačke radionice „Delicije moga kraja“
1. srpnja (od 17 do 20 sati) – Dječji vrtić Sisak Novi – Svako dijete zaslužuje zdrav život – kreativne radionice, Dječje vijeće Grada Siska
3. srpnja (od 17 do 19 sati) – Šetati je zdravo – Šetnja do Odjela Caprag Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac; upis u knjižnicu, knjige za djecu i sl.
Cilj ovog projekta je poticanje i olakšavanje procesa socijalizacije i uključivanja 150-ero predškolske djece u društveni život na način da im se predstavi njihov grad i mogućnosti koje im pružaju pojedine ustanove, te da im se kroz druženje omogući međusobno upoznavanje prije polaska u školu.
Do njegova završetka ostao je još samo jedan tjedan koji će predškolcima odgovoriti na pitanje zašto je potrebno obrazovanje.

najčitanije