Razgledavanje riječne luke Sisak

imp

261020211635287399.jpeg

Manifestacija pod nazivom Dani industrijske baštine grada Siska održava se u našem gradu do 5. listopada 2014., kao jedna od manifestacija Dana europske baštine 2014.
Cilj organizatora manifestacije je prezentacija iznimnog povijesnog i kulturnog resursa koji je obilježio povijest grada Siska od druge polovice 19. stoljeća do današnjeg vremena. Tijekom manifestacije naši sugrađani i gosti grada upoznaju se s mogućnostima kvalitetnog korištenja industrijske baštine kao razvojnog potencijala grada Siska.

Danas, 27.rujna, nas čeka razgledavanje riječne luke Sisak. Rijeke su dio identiteta grada Siska, a riječna luka je jedan od simbola gradskog prosperiteta od sredine 18.stoljeća i temelj razvoju njegova gospodarstva. Riječna luka na današnjem mjestu počela se graditi od polovice 19. stoljeća tako da se danas na toj lokaciji nalaze objekti od vremena Austro-Ugarske monarhije do modernog doba.
Lukom dominira veliki silos sa sušarom koji je izrađen u vrijeme Drugog svjetskog rata, a danas je jedan od vizualnih simbola grada koji predstavlja inspiraciju nizu fotografa i slikara. Ambijent riječne luke predstavlja poseban doživljaj, a ulazak u silos otkrivanje novih detalja o razvoju riječnog prometa.

Luka se nalazi u blizini gradskog centra i u budućim planovima može postati idealna turistička lokacija. Razgledavanje Pristaništa i skladišta, koje će vam otkriti povijest ali i moguću budućnost ove atraktivne lokacije u našem gradu počinje u 9 i traje do 11 sati.

najčitanije