Poziv proizvođačima suvenira

ibb

Turistička zajednica Grada Siska objavila je Javni poziv za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru TZG Sisak u svrhu promidžbe grada Siska.

Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva-OPG, kućne radinosti), koje se bave izradom/proizvodnjom suvenira.
Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima:

  • Suvenir treba imati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne i/ili materijalne baštine grada Siska
  • Alkohol i alkoholna pića nisu prihvatljiv suvenir na ovom pozivu
  • Ovaj poziv naglasak stavlja na uporabne proizvodi poput: majice, platnene torbe, kape, kuhinjski pribor i slično
  • Na ovom pozivu prednost imaju proizvodi koji predstavljaju figuralni prikazi s ulomaka posude pronađene prilikom arheološkog istraživanja lokaliteta u Frankopanskoj ulici u Sisku (o čemu možete kontaktirati Gradski muzej Sisak)
  • Doprinosi promidžbi turizma grada Siska
  • Suvenir treba biti prezentiran u adekvatnom pakiranju.

Prilikom prijave, od dokumentacije je potrebno dostaviti popunjen obrazac Prijave za izbor suvenira i Dokaz o pravnom statusu ponuditelja.

Povjerenstvo će utvrditi koji suveniri ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva te će, nakon odabira, pozvati korisnike na potpisivanje ugovora o komisionoj prodaji. Turistička zajednica grada Siska zadržava pravo da proizvođačima suvenira ne mora davati dodatna pojašnjenja i ima pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez obrazloženja.

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom te oni koji se ne dostave u roku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Turističkoj zajednici grada Siska, najkasnije do 15.08.2016. godine bez obzira na način dostave, na adresu: Turistička zajednica grada Siska, Rimska 13a, 44 000 Sisak, uz napomenu ‘za Izbor suvenira – NE OTVARATI.

Obrazac Prijave za izbor suvenira nalazi se na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Siska www.sisakturist.com, a može se dobiti i u Turističkoj zajednici. Dodatne informacije možete zatražiti na telefon: 044/522 655, e-mail: tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr

najčitanije