Za provedbu projekata županijska Turistička zajednica dobila 182 tisuće eura

imp

Krapje Dani Graditeljske Baštine

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odabralo je projekte regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini.

 

Među odabranim projektima nalaze i oni Turističke zajednice Sisačko – moslavačke županije. Za pet projekata odobrena su sredstva u iznosu od 182.625,00 eura.
Za projekt „Istraži i doživi skrivene ljepote Sisačko-moslavačke županije odobreno je 44.725,00 eura, za projekt „Iz virtualnog u realno – digitalno brendiranje“ odobreno je 37 tisuća eura, a za Izradu master plana razvoja lječilišnog i wellness turizma u županiji odobreno je 32.550,00 eura. Za razvoj pješačkih turističkih staza u županiji odobreno je 36.950,00 eura, a za Street food festival odobreno je 31.400,00 eura.

 

sredstva tz smž

 

 

Osim toga odabrani su i projekti lokalnih turističkih zajednici na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. godini
Na tom popisu nalazi se 17 projekata koje su predložile Turističke zajednice gradova i općina Sisačko – moslavačke županije. Za te je projekte odobreno ukupno 147.7636,30 eura.

 

sredstva tz smž manifestacije

Sisačka Turistička zajednica za tri je projekta dobila 20.825,70 eura. Za Kupske noći – 4.958,20 eura, za IX. Sisački festival piva – 5.950,20 eura i za fazu II projekta Siskom plovi jedan brod – 9.917,00 eura.

 

 

Foto – Turistička zajednica SMŽ

 

najčitanije