Popis banaka koje će provoditi subvencionirane stambene kredite

imp

Apn Stan Krediti

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je objavila popis banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Riječ je o 12 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom.

 

Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 3,12 do 3,75 posto.

 

Kreditne institucije (banke) ugovorom su se obvezale obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetom koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

 

 

Popis banaka koje će provoditi subvencionirane kredite i najvišu efektivnu kamatnu stopu:

1. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D., 3,75 %
2. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., 3,75 %
3. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., 3,30 %
4. OTP BANKA D.D., 3,64 %
5. KARLOVAČKA BANKA D.D., 3,54 %
6. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D., 3,14 %
7. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., 3,12 %
8. CROATIA BANKA D.D., 3,60 %
9. NOVA HRVATSKA BANKA D.D., 3,30 %
10. AGRAM BANKA D.D., 3,49 %
11. SAMOBORSKA BANKA D.D., 3,67 %
12. ZAGREBAČKA BANKA D.D., 3,39 %

 

 

Prijave građana putem banaka kreću od 20. ožujka 2023.

U srijedu, 8. ožujka 2023. godine predviđena je objava oglasa o početku subvencioniranja stambenih kredita, kada će građani moći početi podnositi svoje zahtjeve bankama.
Zaprimanje prijava u APN, koje banke predaju u ime svojih klijenata, započeti će 20. ožujka 2023. godine.

 

Javni poziv za građane biti će otvoren oko mjesec dana, odnosno do utroška osiguranih državnih sredstava, a procjenjuje se da će za ovu godinu biti potrebno izdvojiti oko 9,3 milijuna eura, što odgovara broju od oko 5.800 zahtjeva. Mjeru mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

 

Dodajmo i kako je APN od 2017. provela sedam natječaja za stambene subvencije, a dosad je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja svoj dom osiguralo gotovo 28.000 mladih obitelji. U tim je obiteljima rođeno 6.426 djece čime su te obitelji dobile produženje subvencije za dodatne dvije godine.

 

 

 

Foto – APN

 

 

najčitanije