Javni poziv za članove Savjeta mladih Grada Siska

imp

261020211635283707.jpeg

Gradsko vijeće Grada Siska objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Siska. Riječ je o savjetodavnom tijelu sisačkog Gradskog vijeća s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Siska. Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Siska mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem na području Grada Siska. Savjet mladih ima devet članova čiji mandat traje tri godine.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, neformalne skupine mladih te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Siska.
Rok za dostavu prijedloga je 30. siječanj 2015.., a sve informacije dostupne su na službenim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr

najčitanije