Konstituiran Savjet mladih Grada Siska

mradenovic

261020211635235448.jpeg

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Siska 22. veljače 2019. godine donijelo Odluku o izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Siska, održana je i konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Siska.
Matko Kajgana, predstavnik neformalne skupine mladih, novi je predsjednik Savjeta mladih Grada Siska, a njegov zamjenik je Danijel Kljaić, predstavnik Foruma mladih SDP Sisak. Na sjednici su bili nazočni svi članovi te većina zamjenika članova Savjeta mladih Grada Siska, predsjednica Gradskog vijeća Grada Siska Ivana Krčelić, stručna suradnica u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Zrinka Hafizović te Igor Kovač djelatnik PRONI Centra za socijalno podučavanje (voditelj ureda u Sisku).
Sjednicom je do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedavala predsjednica Gradskog vijeća, koja je ovom prilikom mladima ponudila svu potrebnu pomoć za uspješan rad Savjeta.
Savjet mladih osnovalo je Gradsko vijeće Grada Siska kao svoje savjetodavno tijelo u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.
Četvrti saziv Savjeta mladih Grada Siska čine:
Lea Blažević (zamjenica Sunčana Milić) – predlagatelj: Gradsko društvo Crvenog križa Sisak
Lucija Hinić (zamjenik Antonio Čaić) – predlagatelj: Forum mladih SDP-a Sisačko-moslavačke županije
Matko Kajgana (zamjenik Igor Sredić) – predlagatelj: neformalna skupina mladih okupljena s ciljem poticanja kvalitetnije izrade, provedbe i praćenja programa za mlade
Danijel Kljaić (zamjenik Mario Probst) – predlagatelj: Forum mladih SDP Sisak
Ivan Marelić (zamjenik Marko Krajačić) – predlagatelj: Koordinacija udruga mladih Siska
Josip Matković (zamjenik Marko Arsoski) – predlagatelj: Obiteljsko humanitarno sportska udruga „Željezara Sisak“
Dominik Pavlović (zamjenica Daniela Dumenčić) – predlagatelj: Studentski zbor Metalurškog fakulteta
Marijan Stanković (zamjenik Vedran Kozić) – predlagatelj: Udruga mladih A3BOOT
Nives Vujnović (zamjenica Anica Tomazinić) – predlagatelj: Vijeće učenika Ekonomske škole Sisak

Savjet mladih Grada Siska je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća,a cilj mu je je aktivno uključiti mlade (od 15 do 30 godina) u javni život Grada Siska. U okviru svoga djelokruga savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade; predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području grada; daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade; skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih; potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja.
foto: Grad Sisak

najčitanije