Godišnji izvještaj mjerenja radioaktivnosti

Krško Lokacije Uzorkovanja I Pasivnih Uređaja Za Mjerenje Brzine Doze..

Sponzorirani članak

 

Nakon godinu dana uzorkovanja i mjerenja na terenu, pripreme i analiza u laboratorijima, Zajednica izvršitelja (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – IMI, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) pripremila je Godišnji završni izvještaj mjerenja radioaktivnosti. Istraživanja su se provodila na širem području Općine Dvor i okolice lokacije Čerkezovac kako bi se utvrdilo cjelovito nulto stanje i procijenila doza izlaganja stanovnika prirodnim i umjetnim radionuklidima u okolišu.

 

U svim analiziranim uzorcima detektirani su isključivo prirodni radionuklidi. Radioaktivni izvori nastali ljudskim djelovanjem bili su ispod granice detekcije. U izvješću se potvrđuje kako uzorci ne odskaču od istih ili sličnih uzoraka koji se uzimaju u cijeloj Hrvatskoj tijekom redovitog praćenja radioaktivnosti u okolišu i rijekama poput Save i Dunava. Uz to, sve izmjerene vrijednosti brzine doze u okolišu značajno su ispod granica koje propisuje Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja, Direktiva vijeća 2013/59/EURATOM i Uredba Europske komisije (EU) 1158/2020.

 

Lokacije uzorkovanja i pasivnih uređaja za mjerenje brzine doze

 

U skladu s međunarodnim standardima i preporukama, u istraživanju su sudjelovali ljudi koji dulje vremensko razdoblje žive na području Općine Dvor. Promatrane su dvije skupine: reprezentativna odrasla osoba starija od 17 godina i djeca od 7 do 12 godina. U obzir nisu uzete osobe koje privremeno borave i/ili rade na području općine Dvor. Kako bi se utvrdio doprinos efektivnoj dozi kod ispitanika, korištene su isključivo izmjerene vrijednosti koncentracija aktivnosti radionuklida u uzorcima tla, zraka, vode za piće, prehrambenim proizvodima s lokalnih OPG-ova, šumskim proizvodima i mesu divljači.

 

Procijenjeni prosječni doprinosi godišnjoj efektivnoj dozi kreću se do 0,817 mSv za djecu, te do 0,464 mSv za odraslu osobu. U izračun nisu uzete komponente izlaganja stanovnika u zatvorenim prostorima, koje je zbog utjecaja radona značajno veće nego na otvorenim prostorima, kao ni kozmičko izlaganje. Izmjereni godišnji doprinosi efektivnoj dozi na razini su prosjeka za sjeverozapadnu Hrvatsku. Iz provedenih istraživanja i analize rezultata zaključeno je kako dominantni rizici izraženi efektivnom dozom stanovnika nisu blisko vezani uz okoliš i prirodno prisustvo radionuklida u okolišu.

 

najčitanije