Galerija Striegl poziva umjetnike da se prijave za izlaganje u 2021.godini

mradenovic

Gradska galerija Striegl poziva umjernike da šalju prijave za izlaganje u 2021.godini u Gradskoj galeriji Striegl. Prijavljivati se mogu djela u svim likovnim tehnikama i medijima (slikarstvo, kiparstvo, grafika, crteži, kolaž, fotografija, objekt, instalacija, video).

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za izlaganje u 2021. godini u Gradskoj galeriji Striegl:
— prijaviti se mogu radovi nastali u razdoblju od 2015. do 2020. godine
— mogu se prijaviti crteži, slike, grafike, kolaži, fotografije, skulpture, objekti, instalacije, video…
— dozvoljene su sve tehnike i materijali, odnosno dozvoljen je sinergijski odnos različitih
materijala i medija
— dimenzije djela su ograničene (maks. visina 200 cm, širina 75 cm)
— prednost će pri odabiru imati niskobudžetni i ekonomični projekti

Prijava za natječaj treba sadržavati:
— ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail
— životopis (popis samostalnih i skupnih izložbi)
— idejni opis projekta / rada (tekst što želite izlagati)
— tehnički opis rada (dimenzije, tehnika)
— troškovnik realizacije projekta
— fotografije rada u digitalnom obliku kvalitete i rezolucije već pripremljene za tisak (300 dpi u jpg ili
tiff formatu i CMYK bojama).

Prijave se mogu poslati na e-mail: [email protected] te [email protected] , poštom na adresu: Gradska galerija Striegl, Sisak Holandska kuća, Rimska 10, 44000 Sisak ili Gradska galerija Striegl, Braće Čulig 2a, 44000 Sisak osobno u radno vrijeme Gradske galerije Striegl, na adresu Holandska kuća, Rimska 10., 1.kat
utorak–petak 10–18h
subota–nedjelja 10–14 h
Predajom prijave autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala kao i podataka vezanih za autora ( adresa, mail, telefon, web) od strane Gradske galerije Striegl u promidžbene svrhe. U druge svrhe predani materijal se neće koristiti.

Pristigle prijave s materijalima Gradska galerija Striegl ne vraća.

Pristigle prijave će razmotriti umjetnički savjet galerije u sastavu: Marko Tadić, Barbara Vujanović, Darija Alujević, Ivana Tkalčić, Ljiljana Lekanić Kljaić i Vera Barić.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kustosu Jurici Škofaču, tel. 044/ 520903, mob. +385 (0)99 439 4291 te e-mail: [email protected]

Odabrane umjetnike Gradska galerija Striegl predlaže za sufinanciranje Gradu Sisku, Sisačko- moslavačkoj županiji i Ministarstvu kulture RH te im osigurava troškove organizacije izložbe (plakat, katalog/ deplijan, transport radova). Poziv na natječaj je dostupan na web stranici Gradske galerije Striegl, zajedno s tlocrtom galerijskog prostora i ostalim potrebnim detaljima

Rok za predaju prijava je 05. kolovoza 2020. godine.

najčitanije