Županijska kupališta sigurna za kupanje

mradenovic

251020211635205431.jpeg

Nadzor voda za kupanje i rekreaciju značajan je segment Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša. Svjedoci smo klimatskih promjena, izuzetno visokih ljetnih temperatura zbog čega stanovnici naše županije osvježenje traže na obalama naših rijeka i jezera. Mnogi neće moći stići do mora, ali će se zato moći kupati i rekreirati u „vodama“ našeg županijskog područja i zato su bitni podaci o kvaliteti vode na prirodnim kupalištima na području Sisačko-moslavačke županije.
Prema ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za kupanje i rekreaciju kupališta na području županije sigurna su za kupanje. Analizu provodi Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, a lokacije pogodne za kupanje su Kupa Zibel, Pogorelac, Žažina, Stari Brod, Letovanić, Stara Drenčina, Mošćenica, Petrinja i Vurot. Bez straha se možete rashladiti na Odri u Žabnu, Petrinjčici u Petrinji te na Glini u Glini. Una je pogodna za kupanje u Hrvatskoj Kostajnici i Hrvatskoj Dubici. Osim rijeka osvježenje možete potražiti još u Novljanskom jezeru, Jezeru Bajer te u Akumulacijskom jezeru Banova Jaruga.

najčitanije