Županija potiče razvoj lovstva

sisakportal-hr

261020211635290391.jpeg

Na prostoru naše županije ima 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta, danih u zakup ili koncesiju pravnim i fizičkim osobama. Taj podatak pokazuje da je u rukama lovoovlaštenika značajna državna, a ustvari opća društvena vrijednost koja zahtjeva elemntarnu brigu, posebno kad je riječ o fauni našeg ekosustava.

S tim ciljem Sisačko moslavačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje razvoja i unaprijeđenja lovišta na području naše županije za 2014.godinu. Poticat će se uzgoj autohtone vrste divljači, nabava i popunjavanje matičnog fonda deficitarne vrste autohtone divljači, nabava i korištenje sredstava za mehaničku zaštitu usjeva od divljači, te druge radove na prevenciji šteta od divljači.

Rok za prijavu je 30.rujan 2014.godine, a sve detalje oko Javnog poziva kao i obrasce za prijavu možete pronaći na www.smz.hr

najčitanije