Županija objavila Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. sv. rata

Komanda

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna SMŽ Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2023. godinu.

 

Kroz natječaj se dodjjeljuju financijske potpore za projekte/programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata i 2. svjetskog rata. Cilj natječaja je institucionalno osnažiti udruge proistekle iz Domovinskog i 2. svjetskog rata te ih poduprijeti u prioritetnom području jačanja kapaciteta.

 

Ukupna planirana sredstva koja se dodijeljuju po javnom natječaju iznose 53.089,00 eura. Najmanji iznos financijske potpore iznosi 500,00 eura, a najveći 11.000,00 eura.

 

Prijave se popunjavaju računalno, moraju biti potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, skenirane te poslane na mail: javninatjecaj-udruge@smz-hr u propisanom roku. Javni ntječaj objavljen je 4. siječnja, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Sve informacije o natječaju, kao i popis potrebne dokumentacije možete pronaći na poveznici.

najčitanije