"Žene traže novu šansu"

imp

261020211635281659.jpeg

“Žene traže novu šansu” – naziv je projekta čiju je provedbu započela Općina Majur.
U sklopu projekta 50 žena besplatno će imati priliku završiti edukaciju za ekološku poljoprivredu, kulinarstvo, izradu suvenira i osnivanje i vođenje zadruge. Nakon završetka edukacija žene će uz pomoć mentora imati mogućnost nadograditi svoja znanja u praksi, a ujedno će i osnovati socijalnu zadrugu koja će za cilj imati povezivanje žene i pomoć prilikom plasmana njihovih proizvoda na tržište.
Trajanje projekta je 20 mjeseci, od 28. veljače 2015. godine do 27. listopada 2016. godine, a vrijednost 108.246,62 EUR. ( financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda).

Nositelj projekta je Općina Majur, a partneri u projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, Općina Donji Kukuruzari, Grad Hrvatska Kostajnica i Lokalna akcijska grupa „Una“.

najčitanije