Zbog poplave zatvorene županijske i lokalne ceste

dn-b

Visoki vodostaji rijeka uzrokovali su zatvaranje više cestovnih dionica na našim županijskim i lokalnim cestama. Tako su zbog vode na kolniku zatvorene slijedeće dionice:

ŽC3229 kod mjesta Crni potok, zbog izlijevanja vode na kolnik

Slatina Pokupska (D31) – Zaloj – M.Solina – Prekopa (D37), kod mjesta Gračanica Šišinečka, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita

Skela – Donje Selište (Ž3231) kod mjesta Skela, radi izlijevanja rijeke Glina iz korita

Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196) u mjesta Donje Jame, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita

Garešnica (D26) – Kaniška Iva – Međurić (Ž3168), radi izlijevanja vode iz korita rijeke Ilove na kolnik ceste

Ilova – Piljenice, radi podizanja zečjih nasipa

Koštarica – Mlaka, zbog izlijevanja vode na kolnik

Plesmo – Krapje, zbog izlijevanja vode na kolnik

Bijele Vode (ŽC3234) kod mjesta Drenovac, radi prelijevanja slivnih voda preko kolnika ceste.

Glina (D6) – Veliki Obljaj – G.P. “Bosanska Bojna” (gr. R. BiH). Odgovarajući obilazni pravac ne postoji.

najčitanije