Više od 7000 odgojno-obrazovnih djelatnika sudjelovalo u edukacijama pripreme za izvanredne situacije

imp

Hrvatski Crveni križ prošle je godine educirao više od 7000 odgojno – obrazovnih djelatnika kako bi se pripremili za izvanredne situacije, ali i za mnoge druge teme važne za cjeloviti razvoj djece i mladih poput suzbijanja predrasuda, volonterstva i humanih vrednota. Stručna usavršavanja koja se provode u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, privlače veliki broj sudionika.

 

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać ističe kako Hrvatski Crveni križ pruža veliki doprinos hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu: „Osobito veliko zanimanje privlače teme koje su odgovor na zbivanja u uvjetima elementarnih nepogoda kao što su bili potres u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i pandemija izazvana koronavirusom.“

 

Bilo je važno educirati odgojno-obrazovne radnike za prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika kod djece i učenika: „Važno je otkriti njihove potrebe te pružiti primjerenu podršku vodeći se pritom najboljim interesom djeteta.“ Na stručnim usavršavanjima obrađivale su se teme o postupanjima u svrhu samozaštite pojedinaca, vrtićkih i razrednih skupina u uvjetima elementarnih nepogoda.

„Upravo je suradnja Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog Crvenog križa, kroz organizaciju stručnih skupova s temama o pravilima pružanja prve pomoći i demonstriranja postupaka prve pomoći te pripremama i postupanjima u izvanrednim situacijama, pravi put kojim se može uspostaviti suradnja odgojno-obrazovnih ustanova s djelatnošću HCK-a“, navodi Brezak Stamać.

 

Suradnja se proteže i na organizaciju stručnih skupova s temama koje obuhvaćaju nacionalne programe, kao i teme iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja poput Nacionalnog programa za razvoj volonterstva, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima te brojne druge značajne planove i programe.

 

„Iz iskustva znamo da stručnjaci iz Hrvatskog Crvenog križa raspolažu teorijskom i praktičnom ekspertizom, a to u realizaciji stručnog usavršavanja podiže motivaciju učitelja i nastavnika te doprinosi visokoj korisnosti za međupredmetnu primjenu u nastavi te primjenu u izvannastavnim i projektnim odgojno-obrazovnim aktivnostima“, pojašnjava Brezak Stamać.

Agencije za odgoj i obrazovanje pružila je podršku HCK platformi “Sigurnije škole i vrtići” u sklopu koje odgojno-obrazovni djelatnici i učenici uče kako se snaći u izvanrednim situacijama: „Kada se dogodi katastrofa, djeca su najosjetljivija i najranjivija društvena skupina i zato ih je važno osposobiti za snalaženje u izvanrednim situacijama. Jako je korisno što je kreiran lako dostupan internetski alat s edukativnim materijalima i konkretnim aktivnostima koje odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i učenicima. Planiramo i u idućoj godini provoditi ovakve i slične aktivnosti te nastaviti našu dugogodišnju uspješnu suradnju.“

Suradnja Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog Crvenog križa dugi niz godina odvija se i u programu Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenoga križa. „Ta se natjecanja održavaju od 1996. godine i na njima je do sada sudjelovalo više od 120 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Vještine pružanja prve pomoći koja se pokazuju na natjecanju i na praktičnim radilištima, s realistično prikazanim situacijama i ozljedama, doprinose pripremi učenika za snalaženje u izvanrednim situacijama“, navodi Brezak Stamać.

 

Nažalost, u protekle dvije godine Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa nije održano zbog pandemije koronavirusa koja je utjecala na sve sfere života djece i mladih. „Djeci i učenicima je prirođeno okruženje vrtićka grupa, učionica, školsko igralište, prostor u kojemu se osjećaju zadovoljno, vršnjaci među kojima se osjećaju prihvaćenima, učitelji i odgojitelji koji s njima dijele vrijeme učenja i vrijeme igre“, pojašnjava Brezak Stamać i dodaje kako istraživanja pokazuju da takve okolnosti kod djece razvijaju stres, depresiju i anksioznost.

 

„Cilj je Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to mišljenje dijele odgojno-obrazovni djelatnici, što više biti u školi, na nastavi, u razredu. Nastava na daljinu je spasila odgojno-obrazovni sustav, školske i akademske godine pandemijskoga razdoblja, no društvo je ojačalo i naučilo je suživjeti s virusom“, zaključuje ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

 

 

Izvor i foto – Hrvatski Crveni križ

najčitanije