Socijalni radnici u rujnu dobivaju status službenih osoba; u centrima detektori metala

mradenovic

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković u Sisku je održala radni sastanak s ravnateljima i predstojnicima ustanova u sustavu socijalne skrbi s područja naše županije. Naglasak sastanka bio je na zaštitnim mjerama socijalnih radnika i sigurnosti centara za socijalnu skrb.
“Nakon tragičnih događaja u Centru za socijalnu skrb Đakovo, Ministarstvo je pristupilo čitavom nizu aktivnosti kako bi se socijalnim radnicima omogućilo da mogu funkcionirati i da mogu kvalitetno obavljati svoj posao. Naravno, da bismo to postigli, prvi korak treba biti osiguravanje sigurnih uvjeta rada i tu doista nemamo što čekati. Ministarstvo je odmah pristupilo žurnim mjerama i ja sam već nekoliko puta u javnosti naglasila da je zadan rok 30. rujna ove godine da se u sve centre za socijalnu skrb i u sve podružnice centara za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj uvede fizička i tehnička zaštita. Pod fizičkom podrazumijevam zaštitarske službe i širenje ovlasti zaštitarskih službi, za što sam dala jasnu uputu svim ravnateljima. Što se tiče tehničke zaštite, to je uvođenje detektora metala u sve ustanove, dakle u sve centre za socijalnu skrb i sve podružnice, bilo da se radi o portalima – velikim detektorima metala, bilo da se radi o ručnim detektorima, ovisno o uvjetima koje svaka pojedina ustanova ima. Razgovarala sam s ravnateljima o tome kako bismo vidjeli teku li pripreme svojim tijekom i ima li kakvih problema da bismo do 30. rujna moglo napraviti sve ono što je zadano,” rekla je ministrica Bedeković te dodala kako su u komunikaciji s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem krenuli u izmjene i dopune Kaznenog zakona u koji će se unijeti odredbe koje će omogućiti svim socijalnim radnicima i svim stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi status službene osobe.
Ministrica je tijekom posjeta obišla je centre za socijalnu skrb u Sisku i Novskoj te Dječji dom Vrbina.

najčitanije