Projekt "Aglomeracije Novska" vrijedan gotovo 99 milijuna kuna

nn

261020211635242539.jpeg

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracije Novska započinje izgradnja kanalizacijske i rekonstrukcija vodovodne mreže na području Grada Novske, kao i izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju 42 kilometra kanalizacijske mreže, od Starog Grabovca do Rajića, u naselju Bročice, kao i u dijelovima Novske koji nemaju sustav kanalizacijske odvodnje te rekonstrukciju 13 kilometara dotrajale vodoopskrbne mreže u samom gradu, čime će se unaprijediti sustav i smanjiti gubici vode, ali i poboljšati komunalni standard stanovništva. Projektom je predviđena izgradnja i Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovo je prva investicija i poslovni objekt u zoni, očekivani završetak radova je mjesec srpanj naredne godine, a nakon završetka radova, na sustav odvodnje moći će se priključiti novih 3050 korisnika.

Ugovor vrijedan 98,9 milijuna kuna potpisali su Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda, gradonačelnik Marin Piletić i direktor tvrtke “Vodovod” Novska, Mario Filipović.

photo: novska.in

najčitanije