Objavljen javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u SMŽ za 2023. godinu

Poljoprivreda (3)

Sisačko-moslavačka županija objavila je javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede. Javiti se mogu poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište /prebivalište napodručju Sisačko-moslavačke županije.   Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije za vremensko razdoblje 2021. – 2027. godinu su:

– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika (fizičke osobe), odnosno posjeduje Obavijest o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u (pravna osobe);

– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41 godine starosti). Ukoliko je podnositelj fizička osoba prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja, odnosno, ako je podnositelj pravna osoba prilaže se obostrana preslika osobne iskaznice odgovorne osobe.

 

Zainteresirani se mogu javiti i ispuniti prijavne obrasce za:

 1. ULAGANJE U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU  U 2023. GODINI
  2. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
  2.1. UZGOJNO VALJANE JUNICE ZA PROIZVODNJU MESA I MLIIJEKA U 2023. GODINI
  2.2. NABAVA RASPLODNIH LICENCIRANIH BIKOVA U 2023. GODINI
  2.3. UZGOJ I DRŽANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA U 2023. GODINI
  2.4. NABAVA I UZGOJ UZGOJNO VALJANIH NAZIMICA I NABAVA NERASTOVA U 2023. GODINI
  2.5. NABAVA RASPLODNIH OVACA, OVNA, KOZA I JARCA U 2023. GODINI
  2.6. POMOĆ PRI OČUVANJU PČELINJEG FONDA U 2023. GODINI
  3. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2023. GODINI

najčitanije