Petrokemiji smanjena cijena plina

imp

261020211635274862.jpeg

Kutinsku Petrokemiju čija su sva postrojenja u pogonu, početkom tjedna posjetili su ministri gospodarstva Ivan Vrdoljak i financija Boris Lalovac . Takva situacija je rezultat mjera koje su u protekle tri godine poduzeli Vlada RH i Uprava kutinske tvornice istaknuli su ministri dodajući da će Petrokemija i dalje proizvoditi jer joj je smanjena cijena plina za 17%, a biti će joj smanjena i cijena kapitala te se razmišlja o uvođenju međustope PDV-a za mineralna gnojiva od 13%.
Rekli su to nakon sastanka sa Upravom i Nadzornim odborom Petrokemije ministri. Osim dobre vijesti o smanjenju cijene plina za Petrokemiju, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak najavio je da će od 1.travnja iduće godine i građani imati jeftiniji plin za 10 %.
“Mi smo Petrokemiju i mnoge druge brendove hrvatske industrije spasili u ovom mandatu, dali im šansu da rade dalje. Mislim da ćemo i sa ovim što smo danas razgovarali s upravom Petrokemije i s mjerama koje ćemo napraviti u novoj Vladi sigurno imati Petrokemiju kao jaku regionalnu tvrtku koja neće dozvoliti da pada u svojim udjelima na tržištu regije. Uprava je profesionalno vodila restrukturiranje i smanjili smo troškove plina za 17% u tri godine i uz sve što je učinjeno u procesu restrukturiranja dovelo je do toga sva postrojenja u Petrokemiji rade i to mi je drago čuti.”- rekao je Vrdoljak.

najčitanije