Nastavlja se uklanjanje oštećenih objekata

mradenovic

251020211635199139.jpeg

Nastavlja se uklajnje oštećenih objekata koji su prijetili sigurnosti. Do danas je uklonjeno 94 objekata, a trenutno ih se uklanja još 5. Najviše se objekata uklonilo na području Petrinje. U Petrinji je uklonjeno 46 objekata, trenutno ih se uklanja još 3. Na području Gline zasad je uklonjen 21 objekt, trenutno se uklanjaju još 2.Na području Siska uklonjeno je 12 objekata, Lekenika 5, općine Majur 3 te po 2 na području Jasenovca i Donjih Kukuruzara.
Na području cijele županije mamo oko 1000 obiteljskih kuća koje neće biti moguće obnoviti i rekonstruirati, nego će se morati uklanjati i osigurati zamjenska nekretnina. Takvih kuća je na području županije oko tisuću, pojašnjava državni tajnik u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Gordan Hanžek.
„Pravo kod zamjenskih kuća je sljedeće: Jedno je dvočlana kućanstva 50 kvadrata kuća, tročlana kućanstva 70 kvadrata i više od 5 članova 85 kvadrata. U ovom trenutku radimo tipske projekte. Jedna turopoljska arhitektura, jednostavna, ali takva da je u budućnosti moguća dogradnja“, rekao je državni tajnik Hanžek, dodavši da postoji još jedna mogućnost obnove, tzv. samoobnova.
„Radit će se posebne odluke i vidjeti sa željama vlasnika, ukoliko su u mogućnosti to investirati, ako imaju tehničke mogućnosti izrade projekta sa računima kako bi se nadoknadila šteta. Poticat ćemo i samoobnovu, ali isključivo kroz odluke, a ne samostalno raditi pa onda tražiti. Bit ćemo svima tako puno lakše“, naglasio je Hanžek, istaknuvši da će Uredi i Ministarstvo maksnimalno izaći ususret svim stradalnciima u potresu.

najčitanije