Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu

fzoeu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Vrijednost poziva je 100 milijuna kuna.

 

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Podsjetimo,  za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici:

 

  • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
  • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom

 

Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost;  koja je energetskog razreda D ili niže; u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje; koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice;  ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu.

 

Korisnici sredstava su fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće oštećene u potresu s prebivalištem na adresi i mjestu kuće. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80 % opravdanih troškova, odnosno najviše do 368.000,00 kuna za mjere energetske obnove, 2.000 kuna za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna.

 

Opravdani troškovi su oni izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala; izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme te nabave usluge pomoći tijekom prijave.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati. Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja.

 

Detalji o prijavi dostupni su na poveznici.

 

 

foto: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

najčitanije