Financiranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu do kraja 2022. godine

Vlada je donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2021. godine u objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća  koje nisu oštećene u potresu, s osiguranim sredstvima za sufinanciranje projekata u iznosu od 300 milijuna kuna. Javni poziv je zatvoren u prosincu 2021. godine. Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Obrada zaprimljenih zahtjeva je u tijeku i očekuje se da će, uz ovom Odlukom osiguranih dodatnih 90 milijuna kuna, biti prihvaćeno 5800 projekata s prosječnim sufinanciranjem od 67.000 kuna po projektu.

 

Međutim, u 2021. godini nije objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu za što je bilo osigurano 100 milijuna kuna. Neutrošena sredstva namijenit će se za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini.

 

 

Sredstva u iznosu od 190 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. godini osigurana su iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj na način da se 90 milijuna kuna namjenjuje sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, na cijelom teritoriju RH, te 100 milijuna kuna sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.

 

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu.

 

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno poticaj na gospodarsku aktivnost.

 

 

Izvor/foto: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

 

najčitanije