Informativni pravni centar provodi program „Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

imp

„Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ naziv je programa kojeg petu godinu zaredom provodi Informativno pravni centar (IPC).

 

IPC je odgovoran za provedbu ovog programa od ožujka 2022. na području Sisačko-moslavačke županije. Nositelj programa je Ženska soba-Centar za seksualna prava Zagreb, a cjelokupni program financiran je od strane Ministarstva pravosuđa i uprave.

U sklopu projekta u Sisku je održan okrugli stol „Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela“ za predstavnike institucija i organizacija civilnog društva s područja Sisačko – moslavačke županije s ciljem predstavljanja programa Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela i Informativno pravnog centra.

Na okruglom stolu su sudjelovali: predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave, predstavnica Ženske sobe Centar za seksualna prava, predstavnica udruge S.O.S. Virovitica, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela Županijskog suda Sisak, djelatnice Informativno pravnog centra (IPC), predstavnica Centra za socijalnu skrb Sisak, odvjetnica kao vanjska suradnica IPC-a, predstavnici Policijske postaje Sisak i Policijske uprave Sisačko-moslavačke, predstavnica Sisačko-moslavačke županije i udruge s područja SMŽ.

IPC žrtvama i svjedocima/kinjama neovisno o tome jesu li ili nisu prijavili/e kazneno ili prekršajno djelo pruža za vrijeme sudskog postupka i nakon:

• Emocionalnu i praktičnu podršku,
• Tehničke i praktične informacije te informacije o pravima,
• Psihološko i pravno savjetovanje
• Pratnja na sud, policiju, državno odvjetništvo i/ili centre za socijalnu skrb

 

Adresa i kontakt IPC-a : Stjepana i Antuna Radića 37, Sisak (pored zgrade suda)
mob: 099/385-4423
Radno vrijeme: 08.00-14.00
E-mail: info@ipc.com.hr
www.ipc.com.hr

najčitanije